ELECCIONS CONSELL ESCOLAR 2016

Publicat el 8/11/2016 per

     
 

S’inicia el per√≠ode¬†de renovaci√≥ del Consell Escolar del nostre centre. M√†xim √≤rgan de representaci√≥ i govern. Per aquest motiu us publiquem la informaci√≥ del seu funcionament i us convidem a participar-hi

ELECCIONS CONSELL ESCOLAR 2016

CALENDARI DEL PROC√ČS ELECTORAL

 • Inici del proc√©s: a partir del dia 7 de novembre de 2016
 • Constituci√≥ de les meses electorals: abans del dia 16 de novembre de 2016
 • Votacions: Professorat 28 de novembre, fam√≠lies 1 de desembre i Personal no docent 1 de desembre.
 • Constituci√≥ del consell escolar i presa de possessi√≥ dels seus membres: abans del dia 22 de desembre de 2016

FUNCIONS

Corresponen al consell escolar les funcions seg√ľents:

 • Participar en l’aprovaci√≥ del projecte educatiu i les seves modificacions. El consell escolar ha de ser consultat pel director de manera preceptiva per valorar la proposta del projecte educatiu i manifestar el seu suport amb una majoria de les tres cinquenes parts dels membres.
 • Participar en l’aprovaci√≥ de la programaci√≥ general anual, de les normes de funcionament i de la gesti√≥ econ√≤mica del centre. El consell escolar ha de ser consultat de manera preceptiva per valorar cada una de les propostes i manifestar el seu suport per majoria simple dels membres.
 • Avaluar l’aplicaci√≥ del projecte educatiu i de les seves modificacions aix√≠ com de la resta de documents de gesti√≥ del centre.
 • Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col¬∑laboraci√≥ del centre amb entitats i institucions.
 • Intervenir en el procediment d’admissi√≥ d’alumnes.
 • Participar en el procediment de selecci√≥ i en la proposta de cessament del director o directora.
 • Intervenir en la resoluci√≥ dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 • Aprovar les directrius per a la programaci√≥ d’activitats escolars complement√†ries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 • Participar en les an√†lisis i les avaluacions del funcionament general del centre i con√®ixer l’evoluci√≥ del rendiment escolar.
 • Aprovar els criteris de col¬∑laboraci√≥ amb altres centres i amb l’entorn.
 • Qualsevol altre que li sigui atribu√Įda per les normes legals o reglament√†ries.

COMPOSICI√ď

 1. El consell escolar d’un centre est√† integrat per:
  • Directora
  • Cap d‚Äôestudis
  • Representant de l‚ÄôAjuntament
  • 4 representants de fam√≠lies. Una d‚Äôelles √©s elegida a trav√©s de l‚ÄôA.F.A.
  • 4 representants del professorat
  • 1 representant del Personal no docent (PAS)

¬† ¬† ¬†¬† ¬†2.-Un cop constitu√Įt, el consell escolar del centre ha de designar una persona que impulsi mesures educatives de foment de la igualtat real i efectiva entre homes i dones.

 

RENOVACI√ď DE MEMBRES

Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Les eleccions per a la constituci√≥ o renovaci√≥ de membres del consell escolar les convoca el director o directora del centre p√ļblic, amb quinze dies d’antelaci√≥, dintre del per√≠ode que fixa el Departament d’Ensenyament.

Les vacants del consell escolar s’han d’ocupar pel procediment establert a les normes d’organitzaci√≥ i funcionament del centre; si aquestes no ho preveuen, les ha d’ocupar la seg√ľent candidatura m√©s votada en les darreres eleccions. Si no hi ha m√©s candidats o candidates per cobrir-les, romanen sense cobrir fins a la propera renovaci√≥ del consell escolar.

La condici√≥ de membre del consell escolar es perd quan es deixa el c√†rrec que comporta ser-ne membre, quan es deixa de complir algun dels requisits per ser elegible o quan l’√≤rgan que l’ha designat en revoca la designaci√≥.

 

PER QU√ą √ČS IMPORTANT QUE LES FAM√ćLIES PARTICIPEU EN EL CONSELL ESCOLAR?

Els professionals dels centres i les fam√≠lies compartim un objectiu:¬†l’√®xit social i personal dels fills. Les decisions que es prenen al consell escolar s√≥n claus¬†per al funcionament i la millora del centre i, per tant, tamb√© per a l’√®xit educatiu de tots els alumnes. √Čs per aquest motiu que la participaci√≥ i implicaci√≥ dels pares en les eleccions al consell escolar √©s tan important.

Quan les fam√≠lies participeu en les eleccions, doneu suport al vostre candidat i delegueu en la seva veu i representaci√≥. Aix√≠ feu arribar les seves opinions i aportacions. √Čs important que participeu en les eleccions al consell escolar perqu√®:

 • Sou els responsables de la formaci√≥ dels vostres fills i √©s important tenir uns bons representants al consell escolar que us informin i facin arribar la vostra veu.
 • Les fam√≠lies i els docents compartim un mateix objectiu. Per aix√≤ hem de ser capa√ßos de decidir, entre tots, a qu√® ens comprometem per aconseguir-ho.
 • Les fam√≠lies teniu el dret de participar de manera democr√†tica en l’organitzaci√≥ del centre. Aquesta √©s una manera de valorar l’escola i tamb√© contribu√Įu que el vostre fill la valori.
 • L’√®xit educatiu del vostre fill tamb√© dep√®n del funcionament i el clima de centre. Implicar-vos en el seguiment i l’avaluaci√≥ d’aquest funcionament incideix en el desenvolupament i creixement personal dels vostres fills.
 • √Čs la manera de fer arribar la vostra veu en temes que us poden preocupar, com activitats extraescolars o quina √©s l’alimentaci√≥ que han de rebre en el menjador escolar.
 • √Čs important tenir una escola oberta a l’entorn, que col¬∑labori amb els altres centres i les diferents entitats i que entre tots pugueu fer del vostre municipi, barri o poble un entorn m√©s educatiu i cohesionat. El consell escolar decideix quines han de ser aquestes relacions.

 

M√ČS INFORMACI√ď EN AQUESTA ADRE√áA

http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/centres/consells-escolars-centres/centres-publics/

 

 

consell-escolar                                             imatge-comunitat-2

Deixa un comentari

Not Found

Sorry, but you are looking for something that is not here.