EXPOSICI√ď DELS TALLERS EXPRESSIUS

Publicat el 6/03/2013 per a l'apartat + Pissarra, Tallers expressius

     
 

EXPOSICIÓ DELS TALLERS EXPRESSIUS

Si volem conèixer necessitem un llenguatge per representar el món, necessitem contenidors per les nostres idees, que molt sovint són les paraules, però que també poden ser les imatges, sons o moviments, perquè a mesura que anem construint imatges, sons o moviments, anem construint coneixement. 

Els llenguatges visuals i plàstics, musicals i del cos, com el teatre, la dansa, la pintura, la percussió, el cant o el Ioga, són ideals per expressar emocions i sentiments quan no trobem les paraules per fer-ho: no es tracta de verbalitzar, es tracta d’expressar i les arts són un bon llenguatge per canalitzar sentiments, sensacions, raó i acció de manera interrelacionada.

Amb aquesta filosofia es desenvolupen els tallers expressius com a diferents llenguatges que ajuden a construir altres mirades del coneixement i a l’hora al desenvolupament harmònic i integral de la mainada.

Com activitat de síntesi dels primers tallers, amb una durada quadrimestral, es va fer una exposició entre la mainada dels diferents tallers. 

L’objectiu és ensenyar i integrar la pràctica d’exposar en públic en llenguatges i formats diferents els resultat dels treballs.

 

“La creatividad es una caja de sorpresas y nunca sabes con qué te vas a encontrar dentro de tí mismo.”

Shakira 

 

 

 

Deixa un comentari