HEM COMENÇAT ACTIVITATS D’ÈXIT!

Publicat el 15/11/2013 per a l'apartat + Pissarra, Comunitat d'Aprenentatge, Voluntariat

     
 

Des d’inici de curs ja s’ha programat les intervencions a l’aula del voluntariat a través de les activitats d’èxit.

QUINES ?

LES TERTÚLIES LITERÀRIES DIALÒGIQUES QUE:
1. Es basen en la lectura dialògica i impliquen un procés de lectura i interpretació col • lectiva de textos en un context on prima la validesa dels arguments en lloc de les pretensions de poder de les i els participants . A través d’aquest procediment dialògic cada persona i el grup dóna un nou sentit a la lectura dels clàssics i s’assoleixen comprensions molt profundes i crítiques que haguessin estat impossibles en solitari.
2. Es llegeixen llibres de la Literatura Clàssica Universal.
3. La comprensió col • lectiva dels textos es produeix a través d’un procés d’interpretació que està mediat pel diàleg igualitari entre totes les persones participants en la tertúlia.
4. Les persones participants en la tertúlia ja van amb la lectura feta de les pàgines que s’hagin acordat . Un cop a l’espai de tertúlia s’exposa un paràgraf que ha cridat l’atenció, que ha agradat especialment , i es comparteix amb la resta el sentit d’aquest paràgraf i què li ha fet reflexionar . Posteriorment s’obre un torn de paraules on la resta de participants diuen les seves opinions respecte d’aquest paràgraf o elaboren sobre les interpretacions realitzades prèviament , construint així de forma dialògica un nou sentit.
5. Hi ha un paper de moderador que té la funció d’afavorir la participació igualitària de tots els i les membres.
6. El diàleg igualitari promou el desenvolupament de valors com la convivència , el respecte i la solidaritat.
7. Es pot dur a terme amb familiars , membres de la comunitat , professorat , voluntariat i estudiants des d’Educació infantil , primària , secundària i batxillerat fins a l’educació d’adults.

ELS GRUPS INTERACTIUS QUÈ SÓN:
1. Una forma d’ organització de l’aula.
2. Grups reduïts d’alumnat agrupats de forma heterogènia tant per nivells d’aprenentatge , cultura , gènere , etc .
3. Grups on s’estableixen relacions entre l’alumnat que formen part del grup per mitjà del diàleg igualitari.
4. Cada grup compta amb la presència d’un adult referent que pot ser el mestre o mestra , familiars , o altres voluntaris . L’aprenentatge dels alumnes depèn cada vegada més del conjunt de les seves interaccions i no només de les que es produeixen a l’aula tradicional.
5. La participació del voluntariat a l’aula facilita l’aprenentatge i augmenta la motivació de la mainada  per l’aprenentatge , creant un bon clima de treball.
6. Tots els nens i nenes del grup treballen sobre la mateixa tasca.
7. Tant el professorat com el voluntariat  mantenen unes altes expectatives envers l’alumnat.
8. Tota la mainada aprenen , fins i tot aquells que tenen facilitat , perquè ajudar a l’altre implica un exercici de metacognició que contribueix a consolidar els coneixements , fins al punt de ser capaç d’explicar a altres persones.

QUAN?
En l’horari que teniu a la part de baix de la pàgina!

AMB QUÍ?
Hem començat amb la participació de les famílies, però pot participar qualsevol persona amb ganes de fer-se corresponsable de l’educació de la mainada i de crear un espai de confiança. No es necessita cap formació específica.
Animen a la participació!

Teniu el diptic del voluntariat a la part de baix d’aquesta pàgina!
L’èxit educatiu és cosa de tothom!

 

 “PER EDUCAR UN INFANT FA FALTA TOTA LA TRIBU!”
Pensament africà


Deixa un comentari