HEM ENTRAT EN EL PROGRAMA ESCOLA NOVA 21

Publicat el 6/10/2016 per

     
 

QUÈ ÉS EL PROGRAMA ESCOLA NOVA 21?

El programa escolanova21 es proposa catalitzar les iniciatives de canvi educatiu existents, de la mà de les escoles que han estat liderant processos de canvi i d’innovació, i fer-les confluir amb la recerca sobre aprenentatge i amb el treball dels organismes internacionals.
El treball conjunt durant els tres anys de durada del programa ha de generar un ecosistema educatiu avançat que creixi i ajudi el conjunt del sistema a canviar, millorant-ne la fonamentació i el treball, de manera que contribueixi a l’onada de canvi educatiu que es dóna a la nostra societat i a molts indrets del món.

COM ES CREARÀ AQUEST ECOSISTEMA EDUCATIU?

Amb centres agrupats de la següent manera:

26 escoles impulsores
escolanova21 ha sumat en l’impuls del programa 26 escoles amb pràctiques educatives avançades, una mostra significativa dels centres que ja han emprès el canvi cap al marc d’escola avançada. La seva experiència i la de les escoles que s’incorporin al programa a través de la crida permetrà acompanyar altres escoles en el procés de canvi de paradigma educatiu.

481 escoles que volen treballar pel canvi
En base a una crida oberta, escolanova21 seleccionarà 481 centres educatius als quals dotarà d’eines, espais de capacitació i reflexió compartida, protocols i indicadors d’avaluació perquè puguin iniciar el camí del canvi. A través de la crida han aflorat més escoles que ja disposen de pràctiques educatives avançades i que també han iniciat el camí del canvi cap al marc d’escola avançada, les quals sumarem a aquest ecosistema que volem bastir.

30 escoles amb capacitació intensiva
D’entre aquests 481 centres seleccionats, i amb l’ajuda d’un sistema d’autodiagnosi, 30 rebran un assessorament i capacitació intensius per tal de garantir la seva transformació. Aquestes escoles compartiran i socialitzaran els elements clau de la transformació d’un centre educatiu junt amb les escoles amb pràctiques educatives avançades que formin part del programa.

ON ESTEM NOSALTRES “ESCOLA NOVA DE MAÇANET DE LA SELVA” DINS DEL PROCÉS DEL PROGRAMA?

Nosaltres hem entrat en el programa conjuntament amb els 481 centres. Aquests centres, amb el suport de la Diputació de Barcelona, farem possible la creació de xarxes territorials compostes per un màxim de 10 escoles cadascuna. Aquestes xarxes esdevindran una eina clau per compartir coneixement, experiències i orientació per al canvi. La participació al programa, doncs, es vehicularà a través del protagonisme a la xarxa del nostre entorn.
Aquesta tardor s’organitzarà amb tots els centres un treball per reflexionar sobre l’orientació del canvi a través d’uns tallers.
També ens donaran una eina d’autodiagnosi que permetrà a cada centre contrastar en quin punt es troba en relació als quatre eixos del marc d’escola avançada i fer visible un itinerari de canvi per a cada centre.

Aquests 4 eixos són:
1.-Propòsit educatiu orientat a proporcionar competències per la vida. Promoure el desenvolupament integral des d’una perspectiva humanística.
2.-Pràctiques d’aprenentatge fonamentades en el coneixement de com les persones aprenen.
3.- Mecanismes d’avaluació per l’orientació de l’aprenentatge amb capacitat de mesurar tot ventall de competències implicades en una concepció holística de l’educació.
4.-Una organització escolar autònoma i oberta, amb capacitat d’actualitzar la seva acció educativa.

El mes de desembre en seleccionaran, en base a la diagnosi, una mostra representativa de 30 amb els que testaran la metodologia de canvi que s’està elaborant en col•laboració amb altres actors, i que rebran un acompanyament, formació i capacitació intensius, des de la voluntat que el coneixement generat serveixi per al conjunt del sistema. La mostra es farà en base als percentatges de distribució territorial, primària/secundària, perfil socioeconòmic i titularitat del sistema educatiu.
Per últim dir-vos que ha estat la voluntat dels equips i famílies dels centres que hem sol•licitat formar part d’Escola Nova 21 el que està contribuint decisivament a bastir la iniciativa col•laborativa de canvi educatiu de major abast que s’ha donat mai a Catalunya i que haurà d’incidir en més d’un 16% dels centres amb educació obligatòria.

Per a més informació sobre el programa entreu al web: http://www.escolanova21.cat/escola-nova-21-alianca-sistema-educatiu-avancat/

Equip directiu, docent i famílies.

Deixa un comentari

Not Found

Sorry, but you are looking for something that is not here.