NOM DE L’ESCOLA: “LES ARRELS”

Publicat el 1/03/2019 per

     
 

Us informem de quin ha estat el procés de canvi de nom pendent des del principi del funcionament d’aquest centre.

Aquest curs en el Consell Escolar de dilluns dia 4 de febrer de 2019, a proposta de l’A:F.A., es va acordar per unanimitat reprendre la iniciativa de canviar la denominació del nostre centre, Escola Nova de Maçanet de la Selva, pel que es va escollir en el procés participatiu celebrat al maig de 2012, Escola Les Arrels.

En el seu dia no es va poder concloure per falta de l’informe favorable per part de l’Ajuntament d’aquest municipi.

Donat que finalitza una etapa i hi haur√† un canvi de l’actual Equip Directiu, la comunitat educativa ha animat a recon√®ixer els or√≠gens i tancar aquest proc√©s, als membres del Consell Escolar.

Recuperem, d’aquest manera, la justificació de canvi de denominació del centre que es va realitzar dues vegades, el 2012 i el 2013.

INFORME PEL CANVI DE DENOMINACI√ď 2012 – 2013

El nostre centre √©s de nova creaci√≥ i com a tal porta la denominaci√≥ de la localitat mentre es tramita la denominaci√≥ espec√≠fica. Aix√≠ en aquest moment es diu ‚ÄúEscola Ma√ßanet de la Selva‚ÄĚ

Per dur a terme la denominaci√≥ fem refer√®ncia al ‚ÄúMarc legal del canvi de denominaci√≥ del centre‚ÄĚ que diu:

1.- Decret d’autonomia de Centres. Denominaci√≥ espec√≠fica dels centres p√ļblics de la Generalitat que diu:

Mentre no s’aprovin els nous r√®gims jur√≠dics de creaci√≥ de centres p√ļblics:

a) Es mantenen en vigor els preceptes sobre procediment per a la determinaci√≥ de la denominaci√≥ espec√≠fica dels centres p√ļblics continguts als articles 6 i 50 del Reglament org√†nic dels centres docents p√ļblics que imparteixen educaci√≥ infantil i prim√†ria, aprovat pel Decret 198/1996, de 12 de juny,

2.-Decret 198 /1996 de Reglament Org√†nic de Centres P√ļblics

Article 6. Denominaci√≥ espec√≠fica dels col¬∑legis d’educaci√≥ infantil i prim√†ria

‚ÄúEls col¬∑legis dependents del Departament d’Ensenyament tenen la denominaci√≥ espec√≠fica que estableix l’esmentat Departament escoltats els municipis respectius. La denominaci√≥ espec√≠fica ha d’√©sser modificada a proposta del consell escolar del centre, que s’hi ha de mostrar favorable per una majoria de dos ter√ßos dels membres que els constitueixen. La proposta de modificaci√≥ s’acompanya d’un informe del consell escolar en el qual es justifica la conveni√®ncia del canvi de denominaci√≥ espec√≠fica i s’hi exposen els m√®rits que concorren en la denominaci√≥ proposada i de l‚Äôinforme favorable de l‚ÄôAjuntament on s’empla√ßa el col¬∑legi. Excepcionalment, el Departament d’Ensenyament pot denegar la modificaci√≥ de denominaci√≥ espec√≠fica quan concorrin circumst√†ncies justificatives que aix√≠ ho requereixin‚ÄĚ.

 

Per tant des del Consell Escolar iniciem el procediment pel canvi de denominació del nostre centre.

Un dels objectius del Projecte Educatiu de la nostra escola ha estat convertir-nos en Comunitat d’Aprenentatge. En aquest proc√©s de transformaci√≥ vam escollir el model educatiu del centre i tamb√© el nom, les Arrels.

Els motius d‚Äôaquest proc√©s s√≥n els seg√ľents:

1.-COMUNITAT D’APRENENTATGE COM A OPORTUNITAT DE CANVI

 Què són les comunitats d’aprenentatge ?

Es defineixen com un programa de transformaci√≥ social i cultural d’un centre educatiu i del seu entorn per a aconseguir una societat de la informaci√≥ per a totes les persones, basada en l‚Äôaprenentatge dial√≤gic, mitjan√ßant una educaci√≥ participativa de la comunitat, que es concreta en tots els seus espais, inclosa l’aula.

Un dels elements fonamentals √©s la participaci√≥ de tota la comunitat educativa: familiars, professorat, voluntaris, etc. Les persones treballen en pla d¬īigualtat amb un objectiu compartit: l‚Äôaprenentatge dels nens i nenes en la societat de la informaci√≥.

Quins són els fonaments?

El treball en les Comunitats d’Aprenentatge b√© de la recerca i la innovaci√≥, sobretot, per la Universitat de Harvard i la Universitat de Wisconsin. A Catalunya est√† representada pel grup de recerca CREA de la Universitat de Barcelona i el FORUM IDEA de la Universitat Aut√≤noma de Barcelona.

Els or√≠gens d’aquest projecte el trobem en:

 • Les ‚ÄúEscoles Accelerades‚ÄĚ
 • Les escoles amb el projecte ‚Äú√ąxit per a tothom‚ÄĚ
 • Les escoles amb el ‚ÄúPrograma de desenvolupament escolar‚ÄĚ

Quins són els objectius?

 1.-Aconseguir l’èxit de resultats per a tothom.

2.-Millorar la convivència a través de la prevenció dels conflictes.

3.-Garantir la participació, corresponsabilització i implicació de tota la comunitat educativa i del seu entorn mitjançant el diàleg igualitari i una educació participativa.

4.-Impulsar l’excel·lència i equitat, amb un model de centre inclusiu basat en la igualtat de possibilitats.

5.-Potenciar el diàleg igualitari entre tots els agents educatius com a valor de millora educativa.

6.-Garantir que el centre educatiu estigui obert al territori, i participi en l’aprenentatge en xarxa.

2.-LES FASES I LES ACTIVITATS QUE VAREM FER PER ARRIBAR A CONVERTIR- NOS EN COMUNITAT D’APRENENTATGE

La sensibilització

Vam partir d’un proc√©s d’assessorament per esdevenir una comunitat d‚Äôaprenentatge, conduit per en M√†rius Mart√≠nez. Hem assistit fam√≠lies i professorat per intercanviar idees i repensar l’escola que ens agradaria. Aquest va ser un espai important de reflexi√≥ per assolir aquesta fase del somni.

El somni

El somni es va centrar exclusivament en la il¬∑lusi√≥ de l’alumnat, professorat, fam√≠lies i altres agents socials de l‚Äôentorn, sobre el model d’escola i el seu nom.

3.-LES ACTIVITATS QU√ą VAM FER

El dia 5 de mar√ß de 2012, es va posar en marxa un proc√©s creatiu i participatiu de recollida dels somnis i de les propostes del nom de tots els col¬∑lectius implicats: alumnat, professorat, fam√≠lies, administraci√≥, institucions locals, entitats, ve√Įns i ve√Įnes.

Per a això, vam portar a terme diferents activitats simultànies per animar a fer propostes i recollir els somnis del conjunt de la comunitat educativa:

 • Es van realitzar din√†miques de grup amb l‚Äôalumnat a les aules i els nens i les nenes van somiar, amb l‚Äôescola que volien i el seu
 • Es van proposar que cada fam√≠lia fes arribar el seu somni i el nom de l’escola.
 • A trav√©s de les delegades i delegats d’aula s’han fet dinars i festes per somiar junts.
 • En una sortida al poble, passant per les cases ve√Įnes, pel mercat setmanal i per les diferents botigues del poble es va convidar a tota la ciutadania a participar en el somni i el nom de l’escola que
 • Es va enviar una carta a totes les entitats de Ma√ßanet animant-les a expressar el seu somni i propostes de nom per l’escola.
 • Tanmateix es va fer arribar el proc√©s participatiu a l‚ÄôAjuntament , als Serveis educatius de la Selva i als diferents estaments dels Serveis Territorials d’Ensenyament¬†
 • Es va posar una b√ļstia, un llibre i una cartellera perqu√® les fam√≠lies, l’alumnat i tothom qui volgu√©s participar introdu√Įssin els seus somnis i propostes de nom per l’escola.
 • Es va obrir una web a Internet per penjar-los,

Aquest procés es va acabar en la festa del somni al maig, on es van exposar de forma gràfica el treballs realitzats.

4.-COM VAM PLANIFICAT I SELECCIONAT LES PRIORITATS

Els somnis expressats en la fase anterior, s’havien de convertir en propostes d’acci√≥ projectades en el temps. Per aix√≤ es va crear una comissi√≥ mixta, formada per membres del Consell Escolar, professorat, voluntariat de fam√≠lies i Equip Directiu.

Es va fer una an√†lisi i una categoritzaci√≥ dels somnis expressats segons grans √†mbits o temes. Ens referim a les seg√ľents categories:

 • Aprenentatges
 • Metodologies
 • Continguts
 • Extraescolars
 • Espais i d’equipaments

Aix√≠ mateix les propostes de nom expressades es van organitzar en les seg√ľents categories:

 • Patrimoni natural
 • Patrimoni cultural
 • Personatges hist√≤rics.
 • Personatges literaris
 • Personatges locals
 • Valors

 

5.-QUIN VA SER EL MOMENT CULMINANT DE LA FASE DEL SOMNI

 19 de maig, la festa del somni

Finalment, una vegada expressats els desitjos, l’acte es va organitzar en dues parts:

La primera part tractava sobre el model de centre educatiu.

El conjunt de fam√≠lies i participants en el plenari es van poder plantejar qu√® fer i com fer- ho a trav√©s de grups de treball mixtes. Aquests tenien una graella de projectes resultants per seleccionar les prioritats d’acci√≥. Es a dir, els primers a iniciar. Despr√©s es va fer una posta en com√ļ, a trav√©s de cinc gomets posats en el mural del somni. El resultat s√≥n els projectes que es duran a terme a partir del curs vinent i, posteriorment, es crearan les comissions mixtes de treball que els conduiran a bon terme.

La segona part es dedicava a escollir el nom.

Els mateixos grups de treball van tenir la llista de propostes de noms i tres gomets. Tots els membres del grup es van posar d’acord en quina seria la seva votaci√≥. Podien repartir els gomets entre tres noms diferents o posar-los tots en un sol nom. Com volguessin!!! Despr√©s es va fer una posta en com√ļ en el mural del nom.

Fet això es va fer el recompte i el nom que més gomets tenia va ser el guanyador.

El resultat del primer Plenari                 

Ens vam constituir com a Comunitat d’Aprenentatge, amb una participaci√≥ de m√©s 175 persones adultes i de m√©s 250 amb la mainada.

La sessi√≥ es va iniciar a les 11 hores i va acabar a les 13:30 hores. Al llarg del mat√≠ es van presentar les activitats del proc√©s participatiu i els somnis dels diferents sectors de la comunitat. Despr√©s, a trav√©s de grups de treball, vam marcar les prioritats, amb el seg√ľent resultat:

-Primer lloc:

 • Obrir la biblioteca m√©s enll√† de l’horari escolar.
 • Dinamitzar el menjador com espai educatiu, ecol√≤gic i a baix preu.

-Segon lloc:

 • Desenvolupament de les capacitats, de les intel¬∑lig√®ncies m√ļltiples i l’educaci√≥ en valors com la solidaritat, la pluralitat, l’amistat, la toler√†ncia i la generositat.
 • Escola de formaci√≥ de fam√≠lies.
 • Activitats socials per crear fons solidaris.
 • Laboratori.

La segona part del Plenari es va dedicar a escollir el nom de l‚Äôescola. Es van presentar les activitats del proc√©s i les categories que van resultar de la consulta. Seguidament es va procedir a la selecci√≥ final, a trav√©s dels mateixos grups de treball, quedant com a proposta de nom pel nostre centre ‚ÄúLES ARRELS‚ÄĚ.

¬†Per tot aix√≤, el Consell Escolar del 26 d’abril del 2012 aprova ‚ÄúLes Arrels‚ÄĚ com a nom¬† del¬† centre.

 

Tot aquest procés participatiu i democràtic, que la comunitat vam voler fer per tal de que tothom es sentis aquesta escola seva, l’Ajuntament no va voler ser partícip, ni reconèixer-lo.

Per això durant tots aquests anys ens hem anomenat Escola Nova, que és el nom que el Departament designa als centres de nova creació.

√öLTIMES NOTICIES!

En el √ļltim Ple de l‚ÄôAjuntament, el dilluns 25 de febrer de 2019, per fi van aprovar fer l‚Äôinforme favorable pel canvi de nom, i que aquest fos ‚Äú LES ARRELS‚ÄĚ.

Ara només cal els tràmits pertinents per tal de que el nom que es va decidir a partir d’un procés participatiu, assessorats per la UAB, sigui una realitat.

                                                                                    

Deixa un comentari

Not Found

Sorry, but you are looking for something that is not here.