PARLEM EN ANGLÈS

Publicat el 10/12/2012 per a l'apartat + Pissarra, Tallers d'anglès

     
 

L’anglès participa de diferents moments a l’horari de la nostra escola.
Aquest any s’ha introduït aquesta llengua des de P3. Tot infantil fa una sessió setmanal d’anglès on, a través de contes, jocs, cançons… es fomenta el gust per aprendre la llengua estrangera.
A  primària l’horari d’anglès es reparteix en tres franges, de la següent manera:
Des de primer a sisè, un dia a la setmana al matí, es treballen les rutines de classe com: la llista d’assistència, la llista del menjador, la data, el temps atmosfèric, les hores… Es fa d’una manera cada vegada més autònoma. Per exemple mentre que en els primers cursos o en el primer trimestre, la mestra passa les llistes, fa les preguntes, escriu la data i el temps a la pissarra… en els cursos més elevats, i a mesura que van entenent la dinàmica, el sentit i significat del que estem treballant són els nens/es qui ho fan tot, preguntes i respostes, correccions…
Per contextualitzar part de les rutines com la data, el temps, dates significatives i/o importants per nosaltres… fem un calendari del curs escolar i el treballem mes a mes, sense avançar-nos i completar els mesos que encara no han passat.
Així també, a mesura que anem avançant en el curs, anem treballant més rutines o ampliant les que ja treballem, com el mini diccionari d’imatges o el diari de classe.

Un dia a la setmana, a continuació de les rutines, des de tercer a sisè, fem mitja hora de lectura. Es treballen tot tipus de textos significatius i motivadors i que a la vegada serveixen per millorar tant la pronunciació i l’entonació de l’anglès com la comprensió de textos, recordar el vocabulari aprés i treballat i  aprendre nou vocabulari i estructures gramaticals. Sentim i llegim texos com: cançons (poesia musicada) , diàlegs, narracions, cartes…

A la tarda es fan tallers. Dilluns i dimecres l’alumnat del segon cicle: quart, cinquè i sisè; dimarts i dijous l’alumnat del primer cicle: primer, segon i tercer.

Els nens i nenes de cada cicle es divideixen en quatre grups i cada grup fa un taller que durarà aproximadament set sessions, aleshores canviaran de taller.
El fil conductor de tots els tallers és l’aniversari de la Pamela i en cadascun d’ells es treballen diferents temes al voltant d’aquest fil com són: la casa, la família, les botigues, els esports, els instruments musicals, el restaurant…
L’objectiu últim d’aquests tallers és fomentar en l’alumnat l’ús de la llengua oral en situacions significatives de la vida quotidiana. Per aconseguir-ho comptem a la col•laboració de quatre mestre i d’aquesta manera els grups són més reduïts tenint més oportunitats d’utilitzar la llengua oral.


Deixa un comentari