SENSIBILITZACI√ď. A PENSAR!

Publicat el 20/11/2012 per a l'apartat + Pissarra, Comunitat d'Aprenentatge

     
 

Iniciem  la sensibilització amb una formació oberta a tothom i es proposa anar fent un recorregut al voltant de:

1.    El concepte de Comunitat d’Aprenentatge en el marc d’una societat informacional, en crisi, en canvi permanent a la qual cal fer front amb formació, participació i consciència crítica.

2.    Les bases teòriques de les comunitats: la pedagogia crítica
–    La dimensió instrumental de l’aprenentatge / la centralitat de l’aprenentatge
–    La comunicació i l’aprenentatge dialògic
–    La participació democràtica / radicalització de la democràcia
–    El concepte d’igualtat de les diferències
–    La cultura de la possibilitat / transformació.

3.    L’anàlisi sociològica de la realitat: que permeti copsar el perfil sòcio-econòmic i cultural de la comunitat educativa de les escoles i contrastar-lo amb altres dades poblacionals que ens permeten incrementar la conscienciació sobre el punt de partida que s’afronta.

4.    Els elements organitzatius i psicopedagògics: La importància de la participació de les famílies  i de tots els agents de la comunitat, l’acolliment i la promoció de la participació democràtica a l’escola. Els elements metodològics que afavoreixen l’aprenentatge en aquest marc comunicacional i de desenvolupament de competències.

5.    Les fases del projecte de transformació d’una escola en Comunitat d’Aprenentatge:
–    La  sensibilització,
–    La decisió
–    El somni
–    Els projectes
–    La sostenibilitat

Es proposa la lectura d’algun dels articles del número monogràfic que la Revista EDUCAR va dedicar a les Comunitats d’Aprenentatge amb una doble finalitat:
–    Familiaritzar-se amb el projecte i les bases que el sustenten
–    Fer inventari de dubtes o dificultats que la lectura planteja, en relació a la realitat de Maçanet.

Més informació sobre Comunitat d’Aprenentatge:
•    Tanit: el valor de un sueño
http://ddd.uab.cat/pub/educar/0211819Xn35p47.pdf

•    Hacia la excelencia educativa en las comunidades de aprendizaje: participación, interactividad y aprendizaje
http://ddd.uab.cat/pub/educar/0211819Xn35p61.pdf

•    La formació de les famílies en el marc de l’escola inclusiva: un repte per a les comunitats d’aprenentatge
http://ddd.uab.cat/pub/educar/0211819Xn35p71.pdf

•    Treballar amb una comunitat d’aprenentatge (la visió de les mestres)
http://ddd.uab.cat/pub/educar/0211819Xn35p87.pdf

•    ENLLAÇ DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT
http://www.xtec.cat/web/projectes/comunitats


Deixa un comentari