TALLER DE TEATRE

Publicat el 23/11/2012 per a l'apartat + Pissarra, Tallers expressius

     
 

FEM TEATRE A L’ESCOLA!

PER QUÈ EL TEATRE?
Activitat artística que potencia l’expressivitat i les capacitats comunicatives.
El teatre és l’art de la paraula.
Suposa un repte i un estímul que implica els nens i les nenes dins d’una realitat literària.
Actuar és pensar!

OBJECTIUS GENERALS:
Afavorir en l’infant diverses estratègies de comunicació.
Potenciar la creativitat.
Optimitzar un aprenentatge viu i més dinàmic mitjançant la interacció oral i la utilització de recursos audiovisuals.
Crear dins l’aula un entorn agradable.
Actuar és jugar!

QUÈ TREBALLEM?
Des de l’espai i el moviment, l’energia, la memòria, la relaxació, l’escolta, fins a la concentració i atenció. Però sobretot ens centrarem en les emocions, la imaginació i l’expressió, tres pilars bàsics per a qualsevol alumne. Mitjançant la dramatització, l’expressió oral i corporal, el teatre pot ajudar els nens i nenes a progressar en el coneixement d’altres matèries curriculars.
Actuar és sentir!

DE QUINA MANERA?
Treballarem mitjançant jocs i dinàmiques teatrals, com dramatitzacions i improvisacions, i també d’exercicis i activitats que tindran com a protagonistes la música i el llenguatge.
Aprenent la importància de treballar conjuntament, valorant i reconeixent que en un equip tothom és important perquè es treballa per tirar endavant un projecte comú.
Actuar és inventar i cooperar!


Deixa un comentari